17016874 1288224161266400 7976934264608341505 o

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ร่วมกับนายวิบูลย์รัตน์ มาเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ และคณะครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนการศึกษา ในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้กับนักเรียนที่ยากจน เพื่อสร้างเสิรมสวัสดิการให้กับนักเรียนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองของนักเรียนอีกด้วย (คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด)

16903129 1288224711266345 7380833664959987728 o

16904909 1288226517932831 2248116188020141202 o

16992029 1288225201266296 4310631867713676735 o

16992298 1288224137933069 2428328325518289179 o

17016810 1288225437932939 7626118222252187546 o