title menu 1

title menu 2

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

ศูนย์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. (โรงเรียนวัดเขียนเขต) ประชาสัมพันธ์ขอคำถามที่ใช้ในการแข่งขัน

คำถามเครองรอน

1. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทอัตราร่อนและร่อนนาน


2. การแข่งขันเครื่อง ประเภทเดินตาม