title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

กำหนดจัดงาน

"วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ๒๕๕๙"

วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๙

ณ  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

-------------------------------------------

 

                                   

เวลา ๑๗.๐๐ น.                    ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ลงทะเบียน

เวลา ๑๙.๐๐ น.                    การแสดงของคณะครูในสังกัดโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๒

เวลา ๑๙.๓๐ น.                    พิธีแสดงมุฑิตาจิต

                                        -          ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก และกล่าว

                            แสดงมุฑิตาจิต

                                        -          ประธานในพิธีนำผู้ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

                                        -          ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก

                            (ผู้แทน สพป.ปทุมธานี เขต ๒ : ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒)

                            (ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรีย : นายลำพอง เชียงสิน)

                            (ผู้แทนครู : นางบังอร รัตนพันธุ์)