title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

12 สิงหาคม 2559  

mom 58

วันแม่แห่งชาติ  

ด้วยโรงเรียนวัดชัยมังคลารามได้กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 การดำเนินการจัดกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความเรียบร้อย มีกิจกรรมมากมายให้แม่และลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อบอวนไปด้วยความรักที่แม่มีต่อลูก ลูกมีต่อแม่ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการและกิจกรรม คุณแม่รำเผย แซ่ปั๊ง แม่ของเด็กหญิงศศิธร เนียมหอม นักเรียนพระราชทานของโรงเรียนวัดชัยมังคลารามได้นำขนมจีนน้ำยามาเลี้ยงในวันงานทำให้โรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมกันมากยิ่งขึ้น

mom1

ภาพรวมกิจกรรมการแสดงความรัก

mom3333

ภาพรวมบรรยากาศภายในงาน

mom2

นักเรียนผู้ชนะเลิศกิจกรรม เรียงความ วาดภาพ