โรงเรียนธัญบุรี มีความประสงค์รับสมุครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  5  อัตรา  เพื่อปฏิบัติงาน  ณ  โรงเรียนธัญบุรี

สมัคร ภายในวันที่  13  พฤษภาคม 2559   (รายละเอียด)