ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแห่งครูปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีสโมสร ได้แก นางสาวปัญญารัตน์  ศรีสองเมือง ขอให้มาทำสัญญา ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลาราชการ