title menu 1

title menu 2


title menu 11

 

title menu 3

title menu 5

title menu 8

title menu 6

title menu 7

×

คำเตือน

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

JFile: :read: Unable to open file:

18 ป 60

เยี่ยมชมศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่๖๖ “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า ๕ แผ่นดิน”

๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายวิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ ได้ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า ๕ แผ่นดิน” ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ได้เยี่ยมชมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขัน และมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( กลุ่มสาระนาฎศิลป์)ระดับชาติ   ณ ยิมเนเซี่ยม ๖ ซึ่ง สพฐ.ได้มอบให้ สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ดำเนินการจัดการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน การแสดงตลก นาฏศิลปะไทยอนุรักษ์ การแสดงมายากล ระบำมาตรฐาน และนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์