พิมพ์
หมวด: ข้อมูลพื้นฐาน
ฮิต: 968

b 14

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พ.ศ. 2561 new flash10

 

ปฏิญญาเขตสุจริnew flash10

 

ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงาน

 

1.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพฐ. click

 

2.ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ปทุมธานี เขต 2 click

 

3.ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนง click

 

 

วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

 

1.คำสั่งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยง click

 

2.บันทึกเชิญคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม click

 

3.รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง click

 

 

4.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2561 click

 

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ click

 

2.บันทึกเชิญประชุม click

 

3.รายงานการประชุมจัดทำแผน click

 

4.แผนกลยุทธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559-2563 click

 

5.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต click

 

6.แผนปฏบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 click

 

 

 

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนnew flash10

b 16