25เปดบานเขยนเขต

เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานค่ายวิชาการเปิดบ้านเขียนเขต