PTT2 TopHeaderLogo

imageimageimageimageimage

HipChatIcon5

 

นายเสริมปัญญา   เทียมวัน

ผอ.สพป.ปท.2

ลงชื่อเข้าใช้งานแบบฟอร์มต่าง ๆ

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้239
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้8219
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8458
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8569
mod_vvisit_counterเดือนนี้8458
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว62312
mod_vvisit_counterทั้งหมด1528264

การจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล

anigif21.1.56

สรุปการเเข่งขันมหกรรมทางวิชาการระดับภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ ๖๒ จังหวัดระยอง
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

1 21.1.56

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑.เด็กหญิงสุพิชญญา  ตรีสมุทร  รายการเเข่งขัน การอ่าน ระดับชั้น ป.๑-๓     ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๒
๒.เด็กหญิงสาริศา  จูงจงกล   รายการเเข่งขัน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ  ระดับชั้น ป.๔-๖    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.เด็กหญิงสุภาวดี  สาตะวัฑฒก์    รายการเเข่งขัน  คณิตคิดเร็ว   ระดับชั้น  ป.๑-๓   ได้เข้าร่วมเเข่งขัน


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑.เด็กหญิงโชติกา   สุกปานเเก้ว   รายการเเข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๒.เด็กหญิงปนัดดา  ดัดถุยาวัตร    รายการเเข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๓.เด็กหญิงสุภาพรรณ  สายเสริมผล  รายการเเข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๔.เด็กหญิงนฤมล  เเสวงสาย     รายการเเข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์  สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดง
๕.เด็กหญิงญาดา   สิทธิสนธิ์    รายการเเข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์  สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดง
๖.เด็กหญิงจิรนันท์   จำเเนกหมาย รายการเเข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์  สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดง


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๑.เด็กหญิงสุพิชญา   ตรีสมุทร  รายการเเข่งขันเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๑-๓     ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๒.เด็กหญิงลดารัตน์   โชติมณี    รายการเเข่งขัน โครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๑-๓     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๓.เด็กหญิงรัตติยา  จันเทพา       รายการเเข่งขัน โครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๑-๓     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๔.เด็กหญิงนาฏศิลป์   เเสงหงษา รายการเเข่งขัน โครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๑-๓     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๕.เด็กชายธีรธร  วิบูลย์ธนากุล    รายการเเข่งขัน โครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๑-๓     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๖.เด็กชายธนธัส  วิบูลย์ธนากุล    รายการเเข่งขัน โครงงานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๑-๓     ได้รับรางวัลเหรียญเงิน


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.เด็กชายศิวนาถ   จุ่มน้ำใส     รายการเเข่งขัน  งานจักสานไม้ไผ่  ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๒.เด็กหญิงชไมทิพย์  ซุยลุย     รายการเเข่งขัน  งานจักสานไม้ไผ่  ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง    
๓.เด็กหญิงสาธิดา  ไชยวงค์     รายการเเข่งขัน  งานจักสานไม้ไผ่  ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๔.เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตษา     รายการเเข่งขัน ทำพริกผักสดเครื่องเคียง  ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๕.เด็กหญิงสร้อยฟ้า   เขียวเขิน     รายการเเข่งขัน ทำพริกผักสดเครื่องเคียง  ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง        
๖.เด็กหญิงมนัสวี  สุวรรณี     รายการเเข่งขัน ทำพริกผักสดเครื่องเคียง  ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑.เด็กชายฐาปกรณ์   อิ่มอำพันธ์        รายการเเข่งขัน  หนังสือเล่มเล็ก    ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๒.เด็กหญิงชนม์นิภา   ประเสริฐ์ศรี       รายการเเข่งขัน  หนังสือเล่มเล็ก    ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๓.เด็กหญิงชนกนันท์  เเสนรับสิน    รายการเเข่งขัน  หนังสือเล่มเล็ก    ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ภาพมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน

ชมภาพกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

หรือที่เว็บไซต์ http://www.youtube.com โดยพิมพ์คำค้นหาว่า "โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์"